SHÁNĚL, Tomáš. Rodinný dům v Novém Městě nad Metují [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Bohuslav Brukner.
Uložit do Citace PRO