ŘEHÁKOVÁ, Karolína. Bytový dům Brno - Lesná [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.

Uložit do Citace PRO