SÁČEK, Petr. Provádění nosných konstrukcí (svislé a vodorovné) bytového domu ve Starém Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35344. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.
Uložit do Citace PRO