POSPÍŠILOVÁ, Jitka. Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Uhřínově [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Fišarová.
Uložit do Citace PRO