PRECHTLOVÁ, Kateřina. Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Alexandra Erbenová.
Uložit do Citace PRO