PRAŽENKA, Ivan. RODINNÝ DŮM V MYJAVE [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Pěnčík.
Uložit do Citace PRO