MOKRIŠ, Lukáš. Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO