SMOLÍK, Tomáš. Novostavba kavárny s galerií výtvarných umění [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Romana Benešová.

Uložit do Citace PRO