SKŘEPKOVÁ, Magda. Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35401. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.
Uložit do Citace PRO