MAIXNER, Pavel. Rekonstrukce železniční tratě Stará Paka - Trutnov v km 118,9-121,6 včetně technologie prací [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.
Uložit do Citace PRO