MACEČEK, Roman. Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ladislav Bárta.
Uložit do Citace PRO