LUKEŠ, Jaroslav. Nové využití vnitrobloku v Brně - Králově Poli [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.
Uložit do Citace PRO