MOUDRÁ, Michaela. Návrh zařízení staveniště [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO