MUSILOVÁ, Kateřina. Vědecko technický park Telč [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35446. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO