NEVOLE, Jan. Administrativní budova pivovaru v Černé Hoře, řešení technologické etapy zastřešení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.

Uložit do Citace PRO