NĚMEC, Lukáš. Bytový dům v Čáslavi, hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO