NOVÁK, František. Bioplynová stanice Telč [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiří Myslín.
Uložit do Citace PRO