KRUPA, Filip. Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35471. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ladislav Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO