KOVÁŘOVÁ, Anna. Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35497. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO