VAVRECZKY, Gábor. Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jaroslava Orságová.
Uložit do Citace PRO