ČIČKA, Peter. Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.
Uložit do Citace PRO