BOCKOVÁ, Lenka. Měření svislých posunů kostela v Zábrdovicích [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35531. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Josef Weigel.
Uložit do Citace PRO