CHOMJAK, Ján. Využití robotické totální stanice pro měření jeřábových drah [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35546. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.
Uložit do Citace PRO