VAŘECHA, Michal. Zavedení a praktické uplatnění hodnotového managementu v organizaci [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO