JIRČÁK, Ondřej. Modely procesů v prostředí Control Web 6 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.
Uložit do Citace PRO