SUKAČ, Richard. Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.

Uložit do Citace PRO