PETRÁČKOVÁ, Klára. Zkouška mikrokompresního vzorku: numerická analýza [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3558. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Luboš Náhlík.
Uložit do Citace PRO