ŠEVEČEK, Oldřich. Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních prostředích pomocí kombinace MKP a teorie komplexních potenciálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/356. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Michal Kotoul.

Uložit do Citace PRO