FIGALLA, Silvestr. Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3560. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO