URBANOVÁ, Veronika. Posouzení ekotoxicity kontaminovaných matric vnášených do ekosystému [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35612. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO