NOVÁK, Lukáš. Měření teploty pomocí dvou identických čidel [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35613. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Michal Pavlík.
Uložit do Citace PRO