STRAKA, Michal. Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO