SKALSKÝ, Jakub. Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35632. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Helena Polsterová.

Uložit do Citace PRO