ZRZAVÝ, Martin. Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.
Uložit do Citace PRO