KROPÁČ, Jiří. Pokročilý výpočtový nástroj pro návrh systému čištění spalin z procesu termického zpracování odpadů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3571. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Bébar.
Uložit do Citace PRO