JAROŠOVÁ, Veronika. Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35712. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO