KŘÍŽ, Marek. Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vratislav Čmiel. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35713. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO