ŘEHÁK, Martin. Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Petržela.
Uložit do Citace PRO