ČERVENKA, Vladimír. Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35775. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.

Uložit do Citace PRO