PAŠKO, Martin. Analýza změn v pájených spojích vzniklých vlivem stárnutí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3579. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Stejskal.
Uložit do Citace PRO