KORBIČKOVÁ, Adéla. Atlas [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35812. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Michal Pěchouček.
Uložit do Citace PRO