CHLADIL, Ladislav. Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni-Zn [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35816. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.

Uložit do Citace PRO