OSIČKA, Aleš. Návrh matematického modelu větrné elektrárny [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3582. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.

Uložit do Citace PRO