VOJTEK, Tomáš. Propagation of Fatigue Cracks under Shear Loading Modes II, III and II+III in the Near-Threshold Region [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35820. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Pokluda.
Uložit do Citace PRO