NEŠPOR, Dušan. Numerické modelování periodických struktur [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35822. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Pavel Fiala.

Uložit do Citace PRO