SEIFERT, Marián. Řízení zkušenosti zákazníků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35826. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO