KAVÁLEK, Ondřej. Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35833. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.

Uložit do Citace PRO