KUNC, Jaroslav. Užití protokolu ACP pro platební systémy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Strašil.
Uložit do Citace PRO