DOLENSKÝ, Jan. Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emise světla [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35857. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Vaněk.

Uložit do Citace PRO