ŽÁČKOVÁ, Markéta. Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35860. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jan Koutný.

Uložit do Citace PRO